DKIM

Z SvetHostingu.cz
Přejít na: navigace, hledání

Pokud používáte u domény naše DNS servery, můžete si DKIM podporu aktivovat v administraci hostingu v sekci "Poštovní účty". V případě, že používáte cizí DNS, použijte hodnoty pro TXT záznam níže, kde "vasedomena.tld" je název vaší domény bez www, http nebo lomítek, pro kterou chcete aktivovat DKIM.

*** Název záznamu:
sh512._domainkey.vasedomena.tld	

*** Typ záznamu:
TXT	

*** Obsah záznamu:
v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsnf+OKUQEt4mHNraCZTB8q5MXP4DH1GMdeEMWWm/xDAe085guHKn0LNYVd9G0UD8uEfhS+LK2Qsz5N9Fh9YdepIEvd93R0pl/HyK4SxSmNTQM2cVHXtjxdKk4crW7APjYergA99sRBOJAdbFFnOjbGqvhD1MVIa5xjnRge46o6hfcR3zmwiJ2y+FVRebN8u/lvu4lG3Jbkv1vlVoQefRCgJNf7QBvXssNaAw9lUkO43KKCoLUlm3rDURv+kBg3eIM9JGbhD/6Hx5KuLBlvLFVOCKSlHf2m/RdM08HB4VPRidK5R1deA7WFc+gJe/QWbRr65TJCYXz75XN5F5GnRkxQIDAQAB

Pokud po vás rozhraní pro správu DNS vyžaduje také TTL hodnotu, nastavte ji na 3600. Nevíte-li si v cizí DNS s nastavením rady, předejte tyto údaje jejímu správci s žádostí o nastavení pro vaši doménu.

Nahoru