PrestaShop 1.4.x

Z SvetHostingu.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

PrestaShop

PrestaShop je bezplatný systém pro vytvoření elektronického obchodu.
Více informací naleznete na domovských stránkách prestashop.com nebo také na českých stránkách projektu prestashopcesky.cz, kde si můžete PrestaShop zdarma stáhnout.
Aktuální český překlad naleznete na odkate http://prestashopcesky.cz/kategorie/ceske-preklady/. Ten však nemusí vždy odpovídat nejnovější verzi PrestaShopu.

Instalace na SvetHostingu.cz

Pro instalaci elektronického obchodu PrestaShop si musíte nejdříve vytvořit databázi, kterou tento systém bude využívat. Přihlašte se proto do administrace svého hostingu na adrese https://svethostingu.cz/admin/ a přejděte v levém menu na položku "Databáze".

Nejprve vytvořte nový databázový účet a novou databázi, oboje můžete nazvat například presta. Tím se vytvořil uživatel ve tvaru presta.vasedomena.cz a databáze ve tvaru presta_vasedomena_cz. Nyní musíte ještě databázi přiřadit uživatele. Klikněte na upravit u databáze presta_vasedomena_cz a vyberte uživatele presta.vasedomena.cz, potvrďte uložením. Ještě budete potřebovat název databázového serveru, ten vidíte napsán tučně nahoře.

Údaje pro databázi jsou tedy:

  • název serveru: mysql3.svethostingu.cz
  • jméno databáze: presta_vasedomena_cz
  • uživatel: presta.vasedomena.cz
  • heslo: vaseheslo
Vytvoření databáze

Nyní můžete nahrát soubory elektronického obchodu přes FTP klienta na svůj hosting. Rozbalte stažený archív s PrestaShopem a nahrajte všechny soubory do požadované složky na hostingu. Pokud jste umístili obsah do složky www, zadejte do prohlížeče přímo Vaši doménu druhého řádu ve tvaru www.vasedomena.cz, v případě umístění na doménu třetího řádu zadejte příslušný název ve tvaru nejakadomena.vasedomena.cz.

Přivítá Vás instalátor PrestaShopu.
Vyberte Vám nejbližší isntalační jazyk. Jako instalační metodu můžete zvolit buďtou plnou novou instalaci (Full Installation) nebo aktualizaci stávající instalace PrestaShopu (Update). Na konci stránky ještě pro pokračování musíte zatrhnout souhlas s licenčním ujednáním. Pokračujte kliknutím na "Next".

Instalátor PrestaShop

Zde vidíte souhrn nastavení serveru.
PHP register globals si můžete deaktivovat v administraci hostingu v sekci "Web". PHP magic quotes Vám deaktivujeme na základě autorizovaného požadavku z administrace hostingu.
Ponechání ve výchozím stavu by nemělo mít zásadní vliv na funkci PrestaShopu. Pokračujte kliknutím na "Next".

Kontrola nastavení serveru

Nyní je třeba nastavit připojení k databázi. Vyplňte databázový server, uživatelské jméno, heslo a jméno databáze.
Nastavení použijte v souladu s výše vytvořenou databází.
Také zde můžete zvolit, zda žádáte základní instalaci (Simple mode) nebo plnou instalaci (Full mode) s více než 100 dostupnými moduly pro PrestaShop.
Můžete zde také otestovat doručování e-mailů přes PrestaShop. Vyplňte existující e-mail a klikněte na "send me a test e-mail".
Pokračujte kliknutím na "Next".

Údaje pro připojení k databázi

Nastavte název obchodu, oblast aktivity, časové pásmo, logo a kontaktní údaje správce.

Účet správce

Instalace je v tomto kroce dokončena.
Jak Vás instalátor informuje, smažte přes FTP klienta v místě kam jste nakopírovali soubory PrestaShopu složku install, soubor CHANGELOG a všechny readme soubory.

Dokončení instalace

Zadáním http://www.vasedomenasprestashopem.cz/admin se dostanete do administrace.
Zobrazí se varování, abyste změnili tuto cestu na bezpěčnější a méně snadno odhadnutelnou. Na FTP tedy přejmenujte složku admin třeba na slunicko2011. Pote se do administrace dostanete odkazem http://www.vasedomenasprestashopem.cz/slunicko2011.

Změna adresáře administrace

Chyba: Your PHP sessions path is not writable - check with your hosting provider: /tmp_session

Vaše cesta k PHP sessions není zapisovatelná - obraťte se na poskytovatele hostingu: /tmp_session

Jedná se o problém instalátoru v použité verzi PrestaShopu, kdy dochází k chybné kontrole uložiště pro session data. Problém je možné vyřešit buď úpravou kódu PrestaShopu - popis problému a řešení naleznete zde nebo přesměrováním složky pro ukládání session na webhostingu:

  • Vytvořte si přes FTP složku tmp_session (na úrovni složky www).
  • Ve složce s PrestaShopem si vytvořte soubor .user.ini a do souboru vložte řádek:
   session.save_path=/disk_1/www/cz/nazevdomeny/tmp_session

Toto nastavení platí pro název domény nazevdomeny.cz. Pro jinou doménu, např. nejakadomena.eu bude cesta vypadat obdobně - session.save_path=/disk_1/www/eu/nejakadomena/tmp_session.


Soubor .user.ini pro nastavení direktiv PHP je k dispozici ve verzi PHP 5.3 a vyšší.
Provedené změny tímto souborem se projeví do pěti minut. Více k nastavení PHP na hostingu se dozvíte v článku Nastavení PHP na hostingu.

Nahoru