Aktivace a vytvoření databáze na multihostingu

Z SvetHostingu.cz
Verze z 27. 9. 2012, 09:22, kterou vytvořil Amissus (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento článek Vás provede aktivací databáze MySQL a přidáním nové databáze pod multihostingovým účtem.

V kategorii Multihosting naleznete další informace k multihostingové službě.
Seznam často kladených otázek naleznete zde.

Po přihlášení do administrace na adrese https://svethostingu.cz/admin/ si v administraci v levém horním rohu vyberte svůj multihostingový účet. Název multihostingového účtu začíná písmenem velké "M" následovaným číslicemi. Poté klikněte na položku "Databáze".

Aktivace databáze

Můžete si aktivovat MySQL server s podporou InnoDB a MyISAM tabulek nebo pouze s podporou MyISAM.
Databáze pouze s podporou MyISAM tabulek spotřebuje méně paměti dostupné pod Vaším multihostingovým účtem, ale nepodporuje některé vlastnosti jako jsou například transakce a cizí klíče.

Pod některými porgramy nemusí být InnoDB uložiště dostupné, pak se při pokusu aktivovat databázi s podporou InnoDB tabulek zobrazí varování jako na obrázku níže. Podporu InnoDB u konkrétních programů najdete na stránce http://svethostingu.cz/multihosting-programy/.

Výběr podpory tabulek

Úspěšná aktivace databáze zpřístupní správu databázových uživatelů a samotných databází.

Správa databází a DB uživatelů

Nejprve je potřeba vytvořit login a heslo databázového uživatele. Databázových uživatelů si můžete vytvořit libovolné množství.

Přidání uživatele

Jakmile máte vytvořeného aspoň jednoho databázového uživatele, můžete vytvořit samotnou databázi.
Při přidávání databáze je potřeba kromě jejího názvu vybrat také požadované kódování a uživatele. Ke každé databázi můžete vybrat právě jednoho z existujících vytvořených databázových uživatelů, který bude mít k této databázi přístup. Jeden uživatel může mít přiřazeno více databází.

Vytvoření databáze

Po vytvoření databáze se můžete přes webovou aplikaci phpMyAdmin přihlásit k její správě (ruční úpravy, import a export obsahu, atd.). Nahoře v přehledu databází je k dispozici odkaz na aplikaci phpMyAdmin a také název (host) serveru, na kterém je databáze umístěna.

Vytvoření databáze

Pokud přejdete na adresu webové aplikace phpMyAdmin pro správu MySQL databáze, tak pro přihlášení vyplňte login a heslo zvoleného databázového uživatele a název (host) serveru, na kterém je databáze umístěna, viz předchozí obrázek.

Přihlášení do aplikace phpMyAdmin

V aplikaci phpMyAdmin poté můžete provádět správu databází, které jsou k danému uživateli přidruženy.

Webové rozhraní phpMyAdmin

Nahoru