Omezení přístupu k webovým stránkám

Z SvetHostingu.cz
Verze z 24. 6. 2016, 11:23, kterou vytvořil Amissus (diskuse | příspěvky) (→‎Přidání webové adresy pro omezení)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tento způsob omezení přístupu je nastaven univerzálně ze strany webového serveru. Neovlivňuje jej tedy konkrétně použitá webová aplikace.

Přidání webové adresy pro omezení

Pro nastavení omezení přístupu se přihlašte do administrace hostingových služeb na adrese https://www.svethostingu.cz/admin/ s loginem a heslem ke svému hostingovému účtu.

Po přihlášení v levém horním okraji vyberte požadovanou doménu pro nastavení autentizace. Jedná-li se o multihostingový program, zvolte nejdříve jeho číslo.

Výběr domény pro nastavení autentizace

Následně je potřeba v tabulce "Pravidla pro přístup ke složkám" přidat adresu, na kterou si přejete omezení nastavit. Pokud je v tabulce již adresa zadána, např. kvůli aktivaci jiné volby, použijte v tabulce možnost "Upravit". Chcete-li, aby se po zadání adresy zobrazovala výzva k zadání loginu a hesla, zatrhněte volbu "AUTH". Pokud chcete přístup úplně zakázat a mít možnost povolovat pouze konkrétní IP adresy, zvolte volbu "DENY". Obě volby můžete kombinovat. Tedy je možné povolit přístup pouze konkrétním IP adresám, ale zároveň na nich požadovat autentizaci loginem a heslem (volby "AUTH" a "DENY" zároveň). Pokud si přejete přístup k adresáři také používat výhradně přes šifrované spojení, zatrhněte také volbu "SSL".

Adresu pro přidání omezení zadáváte do pole "Složka". Její tvar se odvozuje od kořene vybrané domény následovně (pro příklad poslouží doména vasedomena123.cz):

/                     = veškerý obsah pod doménou
/www                    = http://www.vasedomena123.cz
/www/slozka                = http://www.vasedomena123.cz/slozka
/abc                    = http://abc.vasedomena123.cz
/abc/slozka1/slozka2            = http://abc.vasedomena123.cz/slozka1/slozka2
/abc.domena.cz/slozka1/slozka2/skript.php = http://abc.vasedomena123.cz/slozka1/slozka2/skript.php

Jak je uvedeno v posledním příkladu, omezení lze aplikovat i přímo na konkrétní PHP skript. Toto nastavení je užitečné například pro skript, který provádí přihlášení do administrace redakčního systému.

Nahoru

Autentizace uživatelským jménem a heslem (zaheslování)

Webová autentizace vám umožňuje provést omezení přístupu ke konkrétní adrese přímo ze strany webového serveru nezávisle na nainstalovaném obsahu (pokud má nainstalovaná webová aplikace na vybrané adrese svou login stránku, ta zůstane také zachována). Přístup můžete zakázat úplně nebo si v administraci hostingových služeb nastavíte kombinace uživatel - heslo, kterým přístup umožníte.

Jakmile máte přidánu adresu s volbou "AUTH", kterou chcete zabezpečit autentizací, viz výše, můžete si zvolit uživatele, kterým umožníte přístup. V tabulce "Web uživatelé" můžete přidávat konkrétní uživatelské jména a hesla. Uživatele můžete také upravit nebo zrušit.

Přidání a úprava uživatelů

V tabulce "Přidělená oprávnění" vyberte kombinaci vytvořeného uživatele a adresy. Tomuto uživateli bude na tuto adresu umožněn přístup.

Přidání a úprava uživatelů

Při pokusu zobrazit v prohlížeči webovou adresu, na kterou jste nastavili autentizaci, budete nyní dotázáni na login a heslo.

Webová autentizace

Nahoru

Zakázání přístupu konkrétním IP adresám

V administraci hostingu máte také možnost zablokovat přístup ke zvolené webové adrese na vaší doméně konkrétní IP adrese, IP adresám nebo celým IP sítím. Toto nastavení můžete provést v tabulce "Zakázání přístupu z konkrétních IP adres".

Zakázání přístupu podle IP adres

Přístup ze zakázané IP adresy je pak zamítnut.

Zamítnutí přístupu

Nahoru

Povolení přístupu konkrétním IP adresám

Jakmile máte přidánu webovou adresu s volbou "DENY", ke které chcete úplně zablokovat přístup, viz výše, můžete si zvolit IP adresu, IP adresy nebo celé IP sítě, kterým umožníte přístup. Konkrétní hodnoty přidáte do tabulky "Povolení přístupu pro složku typu DENY".

Povolení přístupu

Pokud pak k webové adrese přistoupíte z jiné, než povolené IP adresy, je přístup zamítnut.

Zamítnutí přístupu

Nahoru

Zakázání přístupu všem

Pro úplné omezení přístupu k vybrané webové adrese můžete použít buď výše zmíněnou možnost autentizace loginem a heslem (volba "AUTH") s tím, že nenastavíte v administraci hostingu žádný login, ani heslo pro přístup, nebo použijete možnost povolení konkrétních IP adres s tím, že aplikujete volbu "DENY", ale nenastavíte v administraci žádnou IP adresu, která by měla přístup povolen. V prvním případě se zobrazí po zadání zablokované webové adresy dotaz na login a heslo, ale jelikož neexistuje žádný přiřazený uživatel, nelze nikdy zadat správnou kombinaci pro přístup, nebo v druhém případě je rovnou zobrazeno hlášení o zamítnutí přístupu, jelikož neexistuje IP adresa, která by měla přístup povolen.

Nahoru

Kombinace možností omezení přístupu

Všechny možnosti omezení přístupu můžete kombinovat. Je tedy možné zároveň nastavit webovou autorizaci loginem a heslem a mít nastaveno pouze povolení pro konkrétní IP adresy.

Nahoru