Příkaz alias

Z SvetHostingu.cz
Verze z 23. 3. 2022, 14:15, kterou vytvořil Amissus (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Aliasováním příkazu můžete nastavit, co se po zadání konkrétního příkazu ve skutečnosti provede. Můžete tak úplně změnit příkaz nebo například nahradit složité zadání s mnoha parametry jednoduchým slovem.

Např. budete chtít, aby se pod příkazem php spouštěla verze PHP 8.0 a nechcete volat přímo příkaz php80.

Zadejte následující příkazy:

alias php="php80"
php -v

Dojde k vykonání příkazu php80. Tato změna je platná do odhlášení nebo restartu multihostingu.

Pokud chcete nastavení provést trvale, můžete k tomu využít soubor ~/.bash_aliases. Do něj zadejte řádek:

alias php="php80"

Načtení aliasu do prostředí příkazové řádky:

source ~/.bash_aliases

Nyní bude zadaný alias příkazu platný i po odhlášení nebo restartu multihostingu.