Startimapsync - přenos poštovní schránky přes IMAP

Z SvetHostingu.cz
Verze z 13. 3. 2019, 18:00, kterou vytvořil Amissus (diskuse | příspěvky) (→‎Přenos více schránek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pokud potřebujete přenést obsah poštovní schránky / schránek od stávajícího poskytovatele hostingu k nám na multihosting, můžete pro tento účel použít nástroj startIMAPsync, který naleznete v SSH prostředí multihostingu. Nástroj používá standardní protokol IMAP, který slouží k vybírání pošty - dnes je podporován drtivou většinou poskytovatelů poštovních služeb. Nástroje můžete použít také k synchronizaci pošty, kdy v cílové schránce nějaké pošta chybí a je potřeba ji ze zdrojové schránky doplnit.

Pro správné fungování těchto nástrojů je potřeba si u nás na hostingu vytvořit poštovní schránku, která má stejný název a heslo, jako má schránka u původního poskytovatele. Poštovní schránku můžete vytvořit nebo upravit v administraci hostingu. Dále budete potřebovat znát název IMAP poštovního serveru původního poskytovatele služby. Pokud jej neznáte, obraťte se prosím pro tuto informaci na technickou podporu původního poskytovatele služby.

startIMAPsync

Nástroj poskytuje 2 režimy. Pro přenos jedné poštovní schránky, kterou zadáte nástroji spolu s heslem jako parametry nebo přenos více schránek, jejichž názvy a hesla uložíte do souboru ve formátu CSV. Pokud spustíte program bez parametrů nebo je zadáte nesprávně, zobrazí se nápověda.

Přenos jedné schránky

Zadání pro přenos jedné schránky je následující:

startimapsync -m [IMAP_SERVER] [SCHRANKA] [HESLO]
nebo
startimapsync --mailbox [IMAP_SERVER] [SCHRANKA] [HESLO]

Parametr [IMAP_SERVER] je název IMAP serveru původního poskytovatele, odkud chcete schránku přenášet. [SCHRANKA] a [HESLO] je název schránky a jí odpovídající heslo k přenosu. Heslo může být uvedeno v uvozovkách, které nejsou jeho součástí. V případě použití speciálních znaků, např. mezery, uvozovky použijte.

Příklad:

startimapsync -m imap.puvodniposkytovatel.tld schranka1@mojedomena.tld "mojesilneheslo"

Provede přenos schránky schranka1@mojedomena.tld s heslem mojesilneheslo z IMAP serveru imap.puvodniposkytovatel.tld do stejně nazvané schránky se stejným heslem u nás. Schránka musí existovat a mít stejné heslo.

Přenos více schránek

Pokud potřebujete přenášet více schránek, může být výše uvedený způsob zdlouhavý a nepohodlný. V takovém případě doporučujeme použít nástroj startIMAPsync v režimu přenosu více schránek zadaných v CSV souboru. CSV soubor obsahuje na každém řádku název schránky a heslo oddělené čárkou. Níže je uveden příklad souboru, který je nástrojem rozpoznán a zpracován. Heslo může být uvedeno v uvozovkách, které nejsou jeho součástí. Tuto metodu je samozřejmě možné použít i pro přenos jedné schránky, pokud bude CSV soubor obsahovat pouze jeden řádek.

Příklad CSV souboru se seznamem schránek a hesel:

email1@mojedomena.tld,"heslo 1"
email2@mojedomena.tld,"heslo 2"
email3@mojedomena.tld,"he,slo 3"
email5@mojedomena.tld,heslo
email6@mojedomena.tld,hesl"o
email7@mojedomena.tld, hesl"o
email8@mojedomena.tld,24eE-_@#!ů"-s'W o1e

Zadání pro přenos schránek zadaných v CSV souboru:

startimapsync -c [IMAP_SERVER] [CSV_SOUBOR_SE_SCHRANKAMI]
nebo
startimapsync --csv [IMAP_SERVER] [CSV_SOUBOR_SE_SCHRANKAMI]

CSV soubor musí existovat, jeho název může být libovolný.

Příklad:

startimapsync -c imap.puvodniposkytovatel.tld schranky.csv

Provede přenos schránek z IMAP serveru imap.puvodniposkytovatel.tld zadaných v souboru schranky.csv. Formát souboru je popsán výše. Schránky musí existovat a mít stejná hesla u nás i u původního poskytovatele.

Vestavěná nápověda nástroje

Nástroj je vybaven vestavěnou nápovědou, která se zobrazí, pokud provedete špatné zadání nebo spustíte startIMAPsync bez parametrů.

startIMAPsync - SvetHostingu.cz 2006 - 2019
Úplný návod: http://wiki.svethostingu.cz/Startimapsync_-_přenos_poštovní_schránky_přes_IMAP
Technická podpora: info@svethostingu.cz

Použití:
 startimapsync [REŽIM] [PARAMETRY]
 startimapsync -m [IMAP_SERVER] [SCHRANKA] [HESLO]
 startimapsync -c [IMAP_SERVER] [CSV_SOUBOR_SE_SCHRANKAMI]
Režim:
 -m, --mailbox ... režim převodu jedné schránky zadané přímo
 -c, --csv ... režim převodu více schránek zadaných v souboru CSV
Příklad:
 startimapsync -m imap.domena.tld schranka@mojedomena.tld "mojeheslo"
 startimapsync -c imap.domena.tld soubor.csv
Soubor se schránkami je ve formátu CSV.
Každý řádek obsahuje název schránky a heslo oddělené čárkou.
Příklad obsahu CSV souboru:
 email1@mojedomena.tld,"heslo 1"
 email2@mojedomena.tld,"heslo 2"
 email3@mojedomena.tld,"he,slo 3"