Midnight Commander - správce souborů

Z SvetHostingu.cz
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

SSH přístup v rámci multihostingu SvetHostingu.cz umožňuje snadnou a pohodlnou správu FTP prostoru. Po přihlášení se jako první zobrazí příkazový řádek, ale pomocí jednoduchého příkazu „mc“ (Midnight Commander) je možné provést spuštění správce souborů, který je obdobou Total Commanderu pro Windows.

Midnight Commander vám může pomoci při složitějších operacích nebo při manipulaci s větším počtem souborů. Umožňuje vytvářet složky, kopírovat a přesouvat soubory, ale zvládne i rozbalování archivů nebo připojení na vzdálený FTP server.

Spuštění Midnight Commanderu

Midnight Commander se spustí z příkazového řádku po přihlášení skrze SSH zadáním příkazu "mc" (bez uvozovek).


Mc 1.png


Po spuštění se zobrazí dva základní panely, které obsahují výpis aktuálně zvolených složek.


Mc 2.png


Výchozí složka se nazývá domovskou složkou a je možné se kdykoliv do domovské složky přepnout zadáním příkazu „cd“.

Domovská složka obsahuje následující složky:

 backup – zálohy databází,
 logs – logy (pokud jsou aktivovány),
 work – prostor pro vaše pracovní soubory,
 www – složka obsahuje webová data, která jsou dostupná i skrze FTP.

Webová data jsou ve složce www uložena v pevně dané struktuře, která je tvořena následovně: www/{TLD}/{DOMÉNA}/

 {TLD} – název domény prvního řádu (např. cz, eu, com, …..)
 {DOMÉNA} – samotný název domény bez TLD (např. mojedomena)

Pro doménu mojedomena.cz je cesta následující: www/cz/mojedomena/


Základní operace – kopírování, přejmenování, mazání

Hlavní operace probíhají mezi panely – např. kopírování složky z levého panelu na panel pravý. Mezi levým a pravým panelem je možné se přepínat pomocí klávesy „Tab“.


Kopírování obsahu souborů domény mojedomena1.cz do mojedomena2.cz

V levém panelu vybereme složku www, následně cz a pak mojedomena1. V právem panelu je postup obdobný, ale místo složky mojedomena1 vybereme složku mojedomena2.


Mc 3.png


V levém panelu máme obsah složky mojedomena1 a v právem obsah složky mojedomena2. Obě vybrané domény obsahují složku www, kde jsou uloženy samotné stránky. Naším cílem je překopírovat stránky z mojedomena1 do mojedomena2. Složka www v právém panelu (mojedomena2) je prázdná, a proto ji nejprve odstraníme. Pro odstranění vybereme v pravém panelu složku www a zmáčkneme klávesu „F8“.


Mc 4.png


Po zmáčknutí klávesy „F8“ budeme dotázáni, zda si opravdu přejeme provést smazání. V našem případě se ujistíme, že opravdu mažeme prázdnou složku www na mojedomena2 a provedeme potvrzení.


Mc 5.png


Po smazání složky www z mojedomena2 se pomocí klávesy „Tab“ přepneme zpět na levý panel a provedeme překopírování složky www z levého panelu na panel pravý. Na levém panelu vybereme složku www a zmáčkneme klávesu „F5“.


Mc 6.png


Po zmáčknutí klávesy „F5“ se nám zobrazí okno, které nás informuje, že bude probíhat kopírování složky www do složky mojedomena2. Kopírování zahájíme klávesou „Enter“.


Mc 7.png


O procesu kopírování jsme podrobně informování a vyčkáme, než je kopírování dokončeno.


Mc 8.png


Po dokončení kopírování máme provedeno překopírování složky www z mojedomena1 do mojedomena2 (na levé i pravé straně panelu máme složku www).


Mc 9.png


Po zobrazení obsahu složek www v obou panelech si můžeme překontrolovat, že je kopírování v pořádku dokončeno.


Kopírování obsahu složek na jedné doméně

Často nastane situace, že potřebujeme provést kopii stránek na stejné doméně. Např. před provedením aktualizace si chcete provést zálohu složky www.

V tomto případě budeme pracovat pouze s jedním panelem. V levém panelu si provedeme zvolení složky, kterou budeme chtít kopírovat. V našem případě se bude jednat o složku www v mojedomena1.


Mc 10.png


Vybereme složku www v mojedomena1 a zmáčkneme klávesu „F5“.


Mc 11.png


Zobrazí se nám informační dialog pro kopírování, kde je kurzor umístěn v řádku „na“. Řádek obsahuje „/disk_1/home/web/“. Text v řádku „na“ nemusíme mazat, stačí když začneme psát jiný text. V našem případě chceme provést překopírování složky www do složky www1, tedy začneme psát text „www1“.


Mc 12.png


Nově budeme mít v řádku „na“ vepsán text „www1“. Kopírování zahájíme klávesou „Enter“.


Mc 13.png


Po zahájení kopírování pomocí klávesy „Enter“ se zobrazí informační okno s průběhem kopírování. Vyčkáme, než je kopírování dokončeno.


Mc 14.png


Jakmile je kopírování dokončeno, zobrazí se nám druhá složka pod názvem www1, která obsahuje zálohu souborů ze složky www. Tímto způsobem je možné velmi rychle vytvořit zálohu souborů přímo na serveru bez nutnosti zdlouhavého kopírování skrze FTP.


Úprava obsahu souborů přímo skrze Midnight Commander

Velmi často nastává situace, kdy je potřeba rychle a efektivně upravovat obsah souborů (např. úprava konfiguračních údajů, editace souboru .htaccess, apod.).

Ukážeme si úpravu konfiguračního souboru wordpressu skrze Midnight Commander. Upravovat budeme konfigurační soubor wordpressu na mojedomena1.cz. Z domovské složky se přesuneme do www/cz/mojedomena1/www/.


Mc 15.png
Mc 16.png


V našem případě vybereme soubor wp-config.php a stiskneme klávesu „F4“.


Mc 17.png


Po stisknutí klávesy „F4“ se zobrazí editor, který nám umožní upravovat potřebné hodnoty. Editaci ukončíme 2x stisknutím klávesy „Esc“.


Mc 18.png


Před ukončením budeme dotázáni, zda si přejeme změny uložit. Vybereme možnost „Ano“ a provedeme uložení změn.


Midnight Commander jako FTP klient

Potřebujete přenést soubory z jiného FTP serveru? Pak můžete využít jako FTP klienta přímo program Midnight Commander. Kopírování souborů následně probíhá rychle přímo na straně serveru.

V našem případě budeme skrze FTP kopírovat soubory z mojedomena1.cz na mojedomena2.cz. K obsahu mojedomena1.cz se připojíme vzdáleně pomocí FTP.


Mc 19.png


Po spuštění Midnight Commanderu napište následující příkaz „cd ftp://mojedomena1.cz:tajneheslo@ftp.mojedomena1.cz“ (bez uvozovek). Při psaní se bude příkaz zobrazovat ve spodní části vedle textu „web@s88XXXXX“. Příkaz potvrďte klávesou „Enter“.


Mc 20.png


Význam jednotlivých položek je následující:

 mojedomena1.cz – jméno FTP uživatele
 : - znak dvojtečky odděluje jméno FTP uživatele a heslo
 tajneheslo – heslo pro přihlášení k FTP
 @ - znak zavináče odděluje přihlašovací údaje od adresy FTP serveru
 ftp.mojedomena1.cz – adresa FTP serveru


Mc 21.png


Po úspěšném přihlášení bude v levém panelu obsah vzdáleného FTP serveru. V levém panelu (na vzdáleném FTP serveru) si vybereme obsah složky, kterou budeme chtít z FTP překopírovat. V našem případě si zvolíme obsah složky www. V pravém panelu si vybereme složku www/cz/mojedomena2/www, do které budeme obsah z FTP kopírovat.


Mc 22.png


V levém panelu máme na FTP vzdálený obsah složky www, který budeme kopírovat do lokální složky www na doméně mojedomena2.


Mc 23.png


Pomocí klávesy „+“ na numerické klávesnici (Num Lock) zobrazíme okno pro výběr souboru. V okně výběru ponecháme znak hvězdičky a potvrdíme výběr klávesou „Enter“.


Mc 24.png


Po potvrzení výběru se vybrané soubory a složky v levém panelu označí žlutě. Tyto žlutě označené soubory a složky budeme z FTP kopírovat do složky www v mojedomena2.


Mc 25.png


Kopírování zahájíme kliknutím na klávesu „F5“. Po stisknutí klávesy „F5“ se nám zobrazí nabídka pro kopírovaní. Samotné kopírování zahájíme stisknutím klávesy „Enter“.


Mc 26.png


Po zahájení kopírování nám již stačí vyčkat, než je kopírování dokončeno. Při kopírování se nejprve prohledá vzdálený FTP server a následně se provede překopírování vybraných souborů a složek.


Mc 27.png


Po dokončení kopírování máme v levém panelu obsah vzdáleného FTP serveru a v pravém panelu nově překopírované soubory.