RoundCube - SPAM Filtr

Z SvetHostingu.cz
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sekce SPAM Filtr slouží k zobrazení příchozích zpráv a zjištění stavu doručení či nedoručení zprávy a nastavení SPAM filtru.


Seznam zpracovaných zpráv

V seznamu lze vidět všechny zpracované zprávy s historií 7 dní zpět.

Datum - datum doručení zprávy.
Odesílatel - e-mailová adresa odesílatele zprávy.
Akce - stav zprávy.
Skore - Na základě řady testů je každá příchozí e-mail zpráva ohodnocena určitým počtem bodů (levá strana lomítka). Pravá strana je pak nastavena uživatelem.
Předmět - Předmět e-mailové zprávy.
Seznam zpracovaných zpráv

Možné hodnoty pole Akce:

Doručeno - zpráva byla standardně doručena.
Nedoručeno - SPAM - zpráva nebyla doručena, protože byla označena za SPAM s vysokým skore.
Označeno jako SPAM - zpráva byla doručena, ale označena za SPAM.
Nedoručeno - virus - zpráva nebyla doručena, obsahovala virus.

Vysvětlení pojmu SPAM skore:

Zpráva, která dosáhne menšího počtu bodů než je SPAM skóre, je doručena.
Zpráva, které je přiděleno více bodů než je hodnota SPAM skóre, ale méně něž dvojnásobek SPAM skóre, je označena jako SPAM (do předmětu zprávy je vloženo slovo SPAM).
Zpráva, které je přiděleno více bodů než je dvojnásobek SPAM skóre, není doručena.


Bílá a Černá listina

Bilá a Černá listina slouží k přidání e-mailových adres, které se mají buď vždy doručit (bílá listina), a nepovažovat za spam, nebo nikdy nedoručit (černá listina).

Přidání e-mailové adresy nebo její části na listiny lze provést pomocí polí v horní části.

V případě, že chcete zadat pouze část e-mail adresy, je potřeba na začátek adresy umístit znak * (např. pro blokaci všech e-mail zprav z domény spam.cz je potřeba zadat *@spam.cz)

Bílá a Černá listina

Nastavení SPAM Filtru

Nastavením SPAM filtru lze ovlivnit analýzu příchozích zpráv.

SPAM skóre:

Na základě řady testů je každá příchozí e-mail zpráva ohodnocena určitým počtem bodů (skóre).
Zpráva, která dosáhne menšího počtu bodů než je SPAM skóre, je doručena.
Zpráva, které je přiděleno více bodů než je hodnota SPAM skóre, ale méně něž dvojnásobek SPAM skóre, je označena jako SPAM (do předmětu zprávy je vloženo slovo SPAM).
Zpráva, které je přiděleno více bodů než je dvojnásobek SPAM skóre, není doručena.

RBL test:

RBL je zkratka pro "Real-time Blackhole List". IP adresa odesilatele je kontrolována na výskyt v několika veřejných databázích obsahujících IP adresy, ze kterých je prováděno rozesílání SPAMu. V případě, že je adresa v databázi obsažena, jsou e-mail zprávě přiděleny negativní body.

Razor2 test:

Technologie Razor2 představuje distribuovanou síť databází obsahujících unikátní otisky zpráv nevyžádané pošty z celého světa. Každá zpráva, která dorazí na server, je automaticky porovnávána se všemi otisky uloženými v těchto databázích. V případě, že je nalezena shoda, jedná se s velkou pravděpodobností o SPAM a spam filter přidělí e-mail zprávě negativní body.

Bayes filter:

Funkce Bayes filtru by se dala přirovnat k "učení" spamového filtru. Tato metoda je založena na označování emailů jako SPAM, případně HAM (korektní emailová zpráva). Takto označené zprávy se dále analyzují tak, že se v základním režimu rozeberou na jednotlivé příznaky. Jednotlivým příznakům jsou pak přiřazeny pravděpodobnostní hodnoty, které udávají, s jakou pravděpodobností může nevyžádaný email obsahovat daný příznak. Následně jsou přidělovány kladné nebo záporné body.

Greylisting:

Greylisting umožňuje výrazným způsobem snížit počet SPAMu.

Technologie greylistingu vychází z předpokladu, že poštovní servery odesílající SPAM nedodržují všechny pravidla při doručování zpráv. V případě, že je zpráva doručena na náš poštovní server, je odmítnuta s tím, že náš poštovní server je dočasně nedostupný. V případě, kdy poštu doručuje korektní poštovní server se nejedná o problém. Poštovní server se pokusí doručit zprávu za cca 30 až 60 minut znovu. Při druhém pokusu je již zpráva přijata. Poštovní servery odesílající SPAM se ve většině případů již nesnaží poštu doručovat opakovaně a SPAM proto není doručen.

V současné době metoda greylisting umožňuje odfiltrovat až 95% SPAMu.

Při použití greylistingu dochází ke zpoždění přijetí první zprávy od odesilatele o cca 30 až 60 minut. Další zprávy od stejného odesilatele již nejsou zpožděny a jsou doručeny téměř okamžitě. Informace o korektně doručené e-mail zprávě se uchovávají po dobu 30 dnů.

Nastavení SPAM Filtru