Správa FTP účtů

Z SvetHostingu.cz
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Adm012571.png

Obecné informace k FTP naleznete v kategorii FTP přístup.
Nastavení konkrétních FTP klientů je popsáno zde.

Přihlášení do administrace hostingu

Do administrace hostingu se přihlásíte s loginem a heslem zvoleným při registraci služeb (příp. později upravených přes administraci) na adrese https://www.svethostingu.cz/admin. Pokud zapomenete přihlašovací údaje k hostingové administraci, postupujte prosím dle tohoto návodu.

Nahoru

Zapomenuté přihlašovací údaje

Pokud zapomenete přihlašovací údaje k FTP účtu, postupujte prosím dle tohoto návodu.

Nahoru

Správa FTP účtů

Po přihlášení do administrace hostingu si nejprve vlevo nahoře vyberte účet, resp. doménu, pro kterou chcete provést nastavení FTP přístupu. Jakmile vyberete požadovaný účet, klikněte v levém menu na položku "FTP přístup".

Volba účtu a domény

V okně uprostřed pak vidíte seznam již vytvořených FTP účtů. Kliknutím na "Zakázat / Povolit", "Zrušit" nebo "Upravit" provedete odpovídající akci s vybraným FTP účtem.

Přehled FTP účtů

Výchozí adresář

Tato volba určuje cestu, do které se bude daný FTP účet přihlašovat. FTP účet bude mít přístupnou tuto složku a všechny její podsložky. Složku danou výchozím adresářem však daný účet výše opustit nemůže. Cesty se odvozují dle tohoto pravidla:

  • / - tzv. kořenový adresář, v něm jsou umístěny složky subdomén (www., neco., atd.) konkrétní domény, např. dom567000.net
  • /www/ - prostor subdomény www.dom567000.net
  • /www/abc/def/ - prostor subdomény www.dom567000.net/abc/def
  • /neco/ - prostor subdomény neco.dom567000.net
  • /neco/abc/ - prostor podsložky na subdoméně neco.dom567000.net/abc

Přidání FTP účtu

Přidání nového FTP účtu provedete v okně "Přidání nového FTP účtu". Vyplňte požadovaný unikátní login, za který se doplní tečka a název domény, dostatečně silné heslo a výchozí adresář, který slouží k uzamčení daného uživatele na určité cestě na hostingu. Můžete tak nastavit FTP přístupy ke konkrétním složkám, mimo které se daný uživatel nedostane. Můžete také zvolit datum, do kdy má být FTP účet platný. Po tomto datu již nebude možné se s účtem přihlásit.

Přidání FTP účtu

Upravení FTP účtu

Pokud v seznamu již vytvořených FTP účtů kliknete na "Upravit", můžete u konkrétního účtu změnit heslo, výchozí adresář nebo datum platnosti účtu.

Upravení FTP účtu

Povolení nebo zakázání FTP účtu

FTP účet nemusíte nevratně mazat, můžete provést jeho blokaci. S takovýmto účtem se nebude možné přihlásit. Blokace je symbolizována červeným puntíkem na začátku řádku v seznamu FTP účtů.

Povolení nebo zakázání FTP účt

Smazání FTP účtu

Kliknutím na "Zrušit" v seznamu FTP účtů provedete jeho odstranění. S takovým účtem se dále již nelze přihlásit.

Smazání FTP účtu

Omezení přístupu podle IP adres

Pro jednotlivé FTP účty můžete v sekci Omezení přístupu podle IP adresy nastavit IP adresy, pro které bude na daný FTP účet povolen přístup. Pro všechny ostatní bude zakázán. K jednomu účtu můžete nastavit i více povolených IP adres.

Omezení přístupu podle IP adres

Nahoru

Globální FTP

Tato volba je dostupná pouze na multihostingu.
Globální FTP vám umožňuje přístup ke všem doménám pod jedním multihostingovým účtem.

Po přihlášení do administrace hostingu si vlevo nahoře vyberte zvolený multihostingový účet a následně v levém menu klikněte níže na "Globální FTP". Uprostřed obrazovky pak klikněte na "Aktivovat globální FTP".

Aktivace globálního FTP

Po aktivaci vidíte uživatelské jméno (login) globálního FTP uživatele a adresu FTP hostitele. Můžete si také nastavit / změnit heslo. K dispozici je i možnost omezit globální FTP přístup jen pro určité IP adresy, toto nastavení vám doporučujeme využít. Svou aktuální veřejnou IP adresu zjistíte například zde.

Globální FTP

Kliknutím na "Zrušit globální FTP" zrušíte globální FTP účet a dále se již nebude možné na něj připojit. Účet pak můžete znova aktivovat dle výše popsaného.

Nahoru